Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, aanpassen van watergangen en inrichten terrein, Veerstraat 19, 4181 AG, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het aanpassen van watergangen en inrichten terrein, Veerstraat 19, 4181 AG, in Waardenburg (9-5-2017)