Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging, Zijving 4, 4175 LD, Haaften

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een bestemmingsplanwijziging, Zijving 4, 4175 LD, in Haaften (18-4-2017)