Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 25 woningen, Klingelenberg fase 2c, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van 25 woningen, Klingelenberg fase 2c , in Tuil (11-10-2017)