Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 2 woningen, Achterstraat ong., Neerijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van 2 woningen, Achterstraat ong., in Neerijnen (8-3-2016)