Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van 6 tijdelijke woningen, Molenstraat ong., Varik

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van 6 tijdelijke woningen, Molenstraat ong., in Varik (28-6-2017)