Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een logiesfunctie in de fruitschuur, 1e Tieflaarsestraat 21a, 4182 PC, Neerijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een logiesfunctie in de fruitschuur, 1e Tieflaarsestraat 21a, 4182 PC, in Neerijnen (23-7-2016)