Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een loods, Uilenburgsestraat 31, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een loods, Uilenburgsestraat 31b, in Ophemert (30-10-2017)