Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een melkveestal, aanbouw kantoor en aanleg nieuwe inrit, Graaf Reinaldweg 2a, 4174 LE, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een melkveestal, aanbouw kantoor en aanleg nieuwe inrit, Graaf Reinaldweg 2a, 4174 LE, in Hellouw (1-5-2017)