Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een melkveestal, Graaf Reinaldweg 2a, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een melkveestal, Graaf Reinaldweg 2a, in Hellouw (27-9-2017)