Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een tuinbouwkas en een loods, De Kraan 1, 4185 NZ, Est

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een tuinbouwkas en een loods, De Kraan 1, 4185 NZ, in Est (24-2-2016)