Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Walgtsestraat ong. (kav 26), Varik

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een woning, Walgtsestraat ong. (kav 26), in Varik (29-4-2016)