Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning, Bulkheuvelseweg 12a, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van een woning, Bulkheuvelseweg 12a, in Ophemert (27-10-2017)