Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, brandveilig gebruik voor huisvesting seizoensarbeiders, Zandweg 19, 4181 PL, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het brandveilig gebruik voor huisvesting seizoensarbeiders, Zandweg 19, 4181 PL, in Waardenburg (31-3-2016)