Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, dempen en graven van een sloot, Esterweg 15b, 4185 NM, Est

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het dempen en graven van een sloot, Esterweg 15b, 4185 NM, in Est (4-4-2016)