Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, herbestemming van een bestaand winkelpand, Steenweg 24, 4181 AL, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een herbestemming van een bestaand winkelpand, Steenweg 24, 4181AL, in Waardenburg (1-9-2017)