Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, herinrichting van het waterwingebied, Veerstraat 19, 4181 AG, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor de herinrichting van het waterwingebied, Veerstraat 19, 4181 AG, in Waardenburg (22-12-2017)