Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, isoleren van de woning en het op nieuw opmetselen van de woning en kozijnen vervangen, St. Antoniestraat 10, 4176 BJ, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het isoleren van de woning en het op nieuw opmetselen van de woning en kozijnen vervangen , St. Antoniestraat 10, 4176 BJ, in Tuil (31-1-2017)