Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen en herplanten van 18 populieren, Waalbandijk, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen en herplanten van 18 populieren, Waalbandijk, in Hellouw (19-10-2016)