Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Dorpsstraat 24, 4185 NB, Est

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 2 bomen, Dorpsstraat 24, 4185 NB, in Est (18-11-2015)