Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 bomen, Zandweg 5, 4181 PL, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 3 bomen, Zandweg 5, 4181 PL, in Waardenburg (6-11-2016)