Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 kastanjebomen, Graaf Reinaldweg, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 3 kastanjebomen, Graaf Reinaldweg, N830, in Hellouw (10-12-2105)