Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 populieren, Dr Dm Van Londenstraat 14, 4064 EM, Varik

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 3 populieren, Dr Dm Van Londenstraat 14, 4064 EM, in Varik (22-1-2017)