Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 2 bomen, Kapelstraat 24, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van 2 bomen, Kapelstraat 24, in Ophemert (2-10-2017)