Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van bomen, Molenstraat 44, 4061 AD, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van bomen, Molenstraat 44, 4061 AD, in Ophemert (22-1-2017)