Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Graskamp 15 Neerijnen

GEMEENTE NEERIJNEN WEEK 38  2015

05-09-2015 Graskamp 15 aangevraagde omgevingsvergunning

Zaaknummer: Omgevingsvergunning 021445593

Activiteit: Het kappen van een boom

Datum ontvangen: 05-09-2015

Datum publicatie: 16-09-2015

Tegen een aanvraag is geen bezwaar of beroep mogelijk