Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van een boom, Kortestraat 2, 4176 BG, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het kappen van een boom, Kortestraat 2, 4176 BG, in Tuil (13-2-2017)