Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, legaliseren van een duiker, damwand en beschoeiing, Haarstraat 30, 4176 BL, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het legaliseren van een duiker, damwand en beschoeiing, Haarstraat 30, 4176 BL, in Tuil (7-4-2017)