Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, legaliseren van reeds uitgevoerde vergroting van dakkapellen, Rijweg 8-13-15, 4181 PP, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het legaliseren van reeds uitgevoerde vergroting van dakkapellen, Rijweg 8-13-15, 4181 PP, in Waardenburg (22-2-2016)