Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten, Zijving 4, 4175 LD, Haaften

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van een agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten, Zijving 4, 4175 LD, in Haaften (10-8-2016)