Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, oprichten van een nieuw glastuinbouwbedrijf, St. Antoniestraat 35, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van een nieuw glastuinbouwbedrijf, St. Antoniestraat 35, in Tuil (19-10-2017)