Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een damwand beschoeiing aan de voorzijde van de woning, Steenweg 86, 4182 PB, Neerijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een damwand beschoeiing aan de voorzijde van de woning, Steenweg 86, 4182 PB, in Neerijnen (08-11-2015)