Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een keetwagen en biobox 2016, Meerwijk 9, 4181 AW, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een keetwagen en biobox 2016, Meerwijk 9, 4181 AW, in Waardenburg (16-2-2016)