Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een mestbassin, Esterweg 40, 4185 NN, Est

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een mestbassin, Esterweg 40, 4185 NN, in Est (22-7-2016)