Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een toegangspoort, St. Antoniestraat 42, 4176 BJ, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een toegangspoort, St. Antoniestraat 42, 4176 BJ, in Tuil; (04-11-2015)