Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van beschoeiing langs de watergang, Kruithof 3, 4175 AT, Haaften

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van beschoeiing langs de watergang, Kruithof 3, 4175 AT, in Haaften (2-1-2018)