Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een 2e inrit, Beatrixstraat 2, 4174 GD, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van een 2e inrit, Beatrixstraat 2, 4174 GD, in Hellouw (20-1-2017)