Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een aanbouw, De Koeldert 4, 4181 CK, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van een aanbouw, De Koeldert 4, 4181 CK, in Waardenburg (1-6-2016)