Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een houten berging, Repensestraat 31, 4184 CE, Opijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van een houten berging, Repensestraat 31, 4184 CE, in Opijnen (13-11-2016)