Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een in- uitrit, Beatrixstraat 2, 4174 GD, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van een in- uitrit, Beatrixstraat 2, 4174 GD, in Hellouw (19-10-2016)