Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een opslagruimte, 1e Tieflaarsestraat 29, Neerijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het realiseren van een opslagruimte, 1e Tieflaarsestraat 29, in Neerijnen (11-9-2017)