Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, slopen van een woning en bijgebouwen en het kappen van bomen, Haarstraat 27, 4176 BK, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het slopen van een woning en bijgebouwen en het kappen van bomen, Haarstraat 27, 4176 BK, in Tuil (30-11-2015)