Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een woonunit, Waalbandijk ong., Varik

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, Waalbandijk ong.(kad. Vrk E 776), in Varik (11-1-2017)