Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een container, De Ganzehof 1, 4061 BM, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een container, De Ganzehof 1, 4061 BM, in Ophemert (5-7-2017)