Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk voorbelasten van grond ivm bouwplan, Slingerbos, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het tijdelijk voorbelasten van grond ivm bouwplan, Slingerbos, in Ophemert (12-9-2017)