Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning, Bloemeestraat 1, 4061 BC, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van de woning, Bloemeestraat 1, 4061 BC, in Ophemert (12-10-2016)