Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een bedrijfsruimte, Steenweg Noord 36, 4182 PB, Neerijnen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte, Steenweg Noord 36, 4182 PB, in Neerijnen (7-9-2016)