Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Korfgraaf 8, 4174 GM, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Korfgraaf 8, 4174 GM, in Hellouw (13-4-2016)