Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een kassencomplex, Katijfweg 4a, 4176 LV, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van een kassencomplex, Katijfweg 4a, 4176 LV, in Tuil (24-11-2017)