Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een vleesveehouderij en bouw van een stal, Tinnegieter 2a, 4174 LG, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van een vleesveehouderij en bouw van een stal, Tinnegieter 2a, 4174 LG, in Hellouw (24-5-2017)