Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van ligboxstallen, Meikampgraaf 10, 4174 LB, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitbreiden van ligboxstallen, Meikampgraaf 10, 4174 LB, in Hellouw (20-12-2016)